Hvor lenge kan jeg få sykehjelp?

Sykehjelp tilstås så lenge du er minst 50 % sykmeldt fra din private legepraksis. Du kan maksimalt motta sykehjelp i 365 sykefraværsdager.

 

Hvis du har mottatt sykehjelp i en gitt periode, deretter er blitt friskmeldt for så på nytt å bli sykemeldt før det har gått 26 uker siden siste sykehjelpsdag, har du rett til å gjenoppta sykehjelpssaken direkte uten at det beregnes ny karenstid.

 

Hvis du nylig har mottatt sykehjelp tom maksdato, må du være friskmeldt i minst 26 uker for rett til ny full sykehjelpsperiode.