Søknadsfristen for å søke om fødselsstønad?

Søknadsfristen er seks måneder fra første fraværsdag.
Dette betyr at du ikke får utbetalt stønad for lengre tid tilbake enn seks måneder fra søknaden er mottatt i ordningen.