Uførepensjon

Uførepensjon kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Uførepensjonen er det du skal leve av når inntektene dine går ned på grunn av uførhet som gjør deg helt eller delvis ute av stand til å ha lønnet arbeid.

 

Uførepensjon trer inn etter sykehjelpens opphør (365 dager). Det forutsettes at det foreligger vedtak om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra Nav.