Supplerende ordninger

Sykeavbruddsforsikring i Tryg

Marsh AS administrerer sykeavbruddsforsikringen på vegne av SOP og Tryg.

Forsikringen er etablert gjennom en samarbeidsavtale mellom SOP og Tryg, og er en kollektiv forsikring.

 

  • Detaljert beregning av sykehjelp for å avklare ditt forsikringsbehov her
  • Forenklet beregning og etablering av forsikring: Beregn og bestill forsikring.

 

Henvendelser vedr. sykeavbruddsforsikringen i Tryg kan rettes til SOPs representant Marsh AS, som administrerer forsikringsordningen. Marsh nås via e-post til sop@mmc.com eller telefon 22 00 95 84.

 

Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere sykeavbruddsforsikring i Tryg. Forsikringen kan beholdes til fylte 70 år. Forsikringen har aldersdifferensiert premie, og premienivået er tilpasset den enkeltes risiko.

 

Legeforetakenes pensjonsordning

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Den norske legeforening inngikk høsten 2008 samarbeidsavtale med Storebrand om ny tjenestepensjonsordning for private legevirksomheter - Legeforetakenes pensjonsordning (LP).


Avtalen omfatter skattemessig gunstig tjenestepensjonsordning for privatpraktiserende leger. Pensjonsrettigheter som er oppspart gjennom denne ordningen holdes utenfor ved beregning av pensjoner fra SOP.

 

Ordningen har egen nettside med innmeldingsportal